Meer weten?

Lees Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen.

In opdracht van Stichting Burafo en de Fotografen- Federatie geschreven door Philippe van Wijnen, en uitgegeven door Focus Publishing in Haarlem (2007).

ISBN 978-90-72216-88-5

Of neem contact op met
Stichting Burafo of
Stichting Foto Anoniem
Amstelveenseweg 88-90
1075 XL Amsterdam
T 020-589 18 60
F 020-412 42 69
E info@burafo.nl
www.burafo.nl

 

Auteursrecht op foto's

10 geboden

  1. Respecteer het auteursrecht op foto's.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.
 
(C)Roel Dijkstra Fotografie, Gansfoortstraat 2, 3132 EM Vlaardingen
Tel: +31 (0)10 460 08 08, Fax: +31 (0)10 434 00 94, GSM: +31 (0)6 55 72 77 77
KvK: 50373048 | BTW-nr: NL0920.84.801.B02
http://www.roeldijkstra.nl , E-Mail: info@roeldijkstra.nl